Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AZOO natjecanja


Opis resursa:

  • Sustav za praćenje natjecanja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Agencija za odgoj i obrazovanje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://natjecanja.azoo.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://natjecanja.azoo.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://natjecanja.azoo.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
displayNamePrikaz imena prijavljenog korisnika u sustavu
givenNamePovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji
hrEduPersonOIBPovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDAudit korisnika
mailKomunikacija sa korisnikom
snPovezivanje prijavljenog korisnika s lokalnim računom u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Mornar; E-mail: vedran.mornar@fer.hrNatrag na popis