Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

sys.dns


Opis resursa:

  • Usluga sekundarnog DNS poslužitelja za ustanove članice CARNeta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://sysdns.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://sysdns.carnet.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
givenName
hrEduOrgMember
hrEduOrgOIB
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonOIB
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: sspuc; E-mail: sspuc@carnet.hrNatrag na popis