Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Institut prometa i veza, znanstvenoistraživačka organizacija

Naziv kontakta:Krešimir Vidović
Telefon:098 / 3114 278
Naziv kontakta:Nikolina Karamarko Puljiz
Telefon:098 / 442 858

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").