Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Naziv kontakta:Krunoslav Komugović
Telefon:01 / 460 58 69
Naziv kontakta:Za studente Fizičkog odsjeka, referada
E-mail:referada@phy.hr
Telefon:01 / 460 55 18, 01 / 460 56 58

Napomena
Studenti Fizičkog odsjeka mogu se isključivo osobno javiti u referadu radnim danom od 11 do 13 sati. Zaposlenici Fizičkog odsjeka mogu se isključivo osobno javiti gospođi Vlasti Polić radnim danom od 10 do 12 h, informatička služba

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").