Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinička bolnica Merkur

Naziv kontakta:Dubravko Maros
Telefon:091 4805 300
Naziv kontakta:Igor Surla
Telefon:01 / 2253 104
Naziv kontakta:Igor Šepak
Telefon:099 / 4888 811
Naziv kontakta:Marijan Špiček
Telefon:01 / 2331 328
Naziv kontakta:Mladen Kerep
Telefon:01 / 2253 104

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/854