Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Naziv kontakta:Alen Milohanić
E-mail:alen.milohanic@kbcsm.hr
Telefon:098 / 235 585
Naziv kontakta:Antun Major
E-mail:antun.major@kbcsm.hr
Telefon:099 / 3787 137
Naziv kontakta:Mario Frančić
E-mail:mario.francic@kbcsm.hr
Telefon:099 / 3787 227
Naziv kontakta:Slavko Kirhmajer
E-mail:slavko.kirhmajer@kbcsm.hr
Telefon:099 / 3787 123

Napomena
Elektronički identitet se može otvoriti svaki radni dan u Velikoj predavaonici KBC Sestre milosrdnice (Multimedijski centar) između 8 i 16 sati.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").