Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Naziv kontakta:Albert Oswald - Rektorat
Telefon:031 / 224 116
Naziv kontakta:Mario Dunić - Odjel za biologiju, Odjel za kemiju
Naziv kontakta:Petar Taler - Odjel za matematiku
Naziv kontakta:Saša Vidaković - Odjel za fiziku

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/772