Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Naziv kontakta:Danijel Bartulović
E-mail:dbartulovic@pfst.hr
Telefon:021 / 619 - 419
Naziv kontakta:Romaldo Singolo
Telefon:021 / 619 - 417
Napomena:utorkom i četvrtkom od 9:30 do 11:00 u Zrinsko-Frankopanskoj u sobi 20 uz Uvjerenje o statusu studenta i JMBG (može i OIB)
Naziv kontakta:Željko Mikulić
Telefon:091 / 121 - 2110

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").