Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Staroslavenski institut

Naziv kontakta:Davor Kapušin
E-mail:davor@ppnet.hr
Naziv kontakta:Divna Gubić
E-mail:dgubic@stin.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/675