Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Končar - Institut za elektrotehniku d.d.

Naziv kontakta:Igor Nenadović
E-mail:igor.nenadovic@koncar-institut.hr
Telefon:+385(99)2414628
Napomena:Spoj na LDAP sadržaj je jedino moguć sa računala koje je spojeno u Končar-institut računalnu mrežu

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").