Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti

Naziv kontakta:Davorin Kacian
Naziv kontakta:Ivan Božajić
E-mail:helpdesk@vss.hr
Telefon:01 6310 948

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/784