Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoka poslovna škola Minerva

Naziv kontakta:Boris Mustapić
Naziv kontakta:Goran Kuzmanić
Telefon:091 / 444 - 1980
Naziv kontakta:Mirjana Perišić

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/919