Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Naziv kontakta:Bernardo Golenja
Telefon:042 / 390 816
Naziv kontakta:Krunoslav Tomac
E-mail:ktomac@foi.hr
Telefon:042/390 875
Naziv kontakta:Mario Harjač
E-mail:maharjac@foi.hr
Telefon:042/390 875

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").