Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinika za infektivne bolesti

Naziv kontakta:Arijana Pavelić
E-mail:apavelic@bfm.hr
Telefon:01 / 2826190
Naziv kontakta:Mihael Burlić
E-mail:mihael.burlic@srce.hr
Telefon:016165807

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/851