Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište u Rijeci

Naziv kontakta:Ivan Tadić
Telefon:051 / 353 - 761
Naziv kontakta:Jakša Jurada
Telefon:051 / 353 708
Napomena:Administracija korisničkih računa: pon-čet 15:30-16:30, kabinet 438/IV, Vukovarska 58, Rijeka

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").