Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

RRiF Visoka škola za financijski menadžment

Naziv kontakta:Ivo Tišljar
Telefon:01 / 4699 731

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/863