Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

Naziv kontakta:Dalibor Gabela
Telefon:021-557942
Napomena:Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split - Informatička služba, ured A114 (9:30-11:00)
Naziv kontakta:Davor Lukšić
Telefon:021-557941
Napomena:Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split - Informatička služba, ured A114 (9:30-11:00)
Naziv kontakta:Leo Roglić
Telefon:021-557943
Napomena:Medicinski fakultet, Šoltanska 2, 21000 Split - Informatička služba, ured A114 (9:30-11:00)

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").