Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Visoka škola sigurnosti i menadžmenta SECURUS

Naziv kontakta:Petar Vitas
E-mail:petar.vitas@vs-securus.hr
Telefon:+385 52 386 155

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/947