Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Naziv kontakta:Vesna Kajiš
E-mail:vesna.kajis@srce.hr
Telefon:01 / 6165 817
Napomena:Za administraciju korisničkih podataka u LDAP imeniku nadležna je kadrovska služba (Vesna Kajiš).

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/760