Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje matičnih ustanova za 2018. godinu

Završena je službena provjera (certificiranje) matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr. Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr provedeno je u vremenu od 20. listopada do 21. prosinca 2018. Ustanove koje u redovnom roku nisu ispunile sve obavezne norme certificiranja mogle su to učiniti tijekom dopunskog certificiranja koje se provodilo u vremenu od 2. - 31. siječnja. 2019.

 

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati ovdje.

Trenutačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Rezultati certificiranja matičnih ustanova 2018.

Novost u ovogodišnjem certificiranju je nova norma koja se odnosi na obavještavanje korisnika o privatnosti u skladu s odredbama uredbe GDPR. Dodatne informacije o obavijesti o privatnosti nalaze se na stranici Obavijest o privatnosti - za matične ustanove. Molimo pogledati dokument Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2018. godinu dostupan ovdje.

Što treba učiniti odgovorna osoba ustanove?

Upoznati se s normama ovogodišnjeg certificiranja dostupnim ovdje.
Ispuniti upitnik za samoprocjenu.
Na poslužitelju ustanove instalirati odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai) prema uputama u nastavku.
Potvrditi svoje kontaktne podatke klikom na link iz e-mail poruke poslane od strane AAI@EduHr tima naslovljene "VAZNO: potvrda kontaktnih podataka odgovorne osobe za sustav AAI@EduHr"

Koje su norme ovogodišnjeg certificiranja?

Popis normi ovogodišnjeg certificiranja dostupan je ovdje, kao i u upitniku za samoprocjenu.

Kako provjeriti koje norme ustanova ispunjava, a koje ne?

U upitniku za samoprocjenu možete vidjeti popis svih normi zajedno s podatkom koju normu ustanova ispunjava, a koju ne.

Kako ispuniti normu vezanu uz ispravnost cerifikata AOSI web servisa (AOSI-WS ima ispravan certifikat)?

Uputa kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu dostupna je ovdje.

Ne ispunjavam normu "Informacijska kvaliteta imenika - OIB". Kako mogu pronaći u čemu je problem?

Pravila sustava AAI@EduHr propisuju da svi korisnici moraju imati upisan OIB. Iznimka mogu biti jedino korisnici kojima je povezanost s ustanovom "gost", ali oni moraju imati upisanu bar jednu vrijednost nekog drugog jedinstvenog brojčanog identifikatora u atributu hrEduPersonUniqueNumber.
Ako ne ispunjavate tu normu, probajte, kao što je opisano niže na stranici pokrenuti plugin s parametrom -d da biste dobili detljniji opis pronađenih problema:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Možda je problem u neusklađenosti vrijednosti atributa hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber u imeniku. Rješenje tog problema potražite ovdje.
Uputa kako u web sučelju omogućiti pretraživanje po OIB-u dostupna je ovdje.

Kako ispuniti normu "Imenovani predstavnici"?

Ako ste imenovana odgovorna osoba svoje matične ustanove, od AAI@EduHr tima dobili ste e-mail poruku naslovljenu "VAZNO: potvrda kontaktnih podataka odgovorne osobe za sustav AAI@EduHr". Kliknite na link iz poruke i na taj način potvrdite svoje kontaktne podatke. Ako niste dobili poruku, možda je završila u neželjenoj pošti. Ako je nema ni tamo, možda niste imenovani odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr svoje ustanove. U tom se slučaju javite AAI@EduHr timu na adresu aai@srce.hr.

Za provedbu certificiranja matičnih ustanova koriste se:

  1. Upitnik za samoprocjenu koji omogućuje samoprovjeru matičnih ustanova i uvid u razinu usklađenosti (dostupan samo ovlaštenim osobama ustanova);
  2. odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai):


AOSI plugin služi provjeri u kojoj su mjeri informacije u LDAP imeniku matične ustanove usklađene s normama certificiranja. Koordinator AAI@EduHr sustava (Srce) će sa svojih središnjih poslužitelja poziva plugin i na taj način prikuplja (agregirane) podatke potrebne za provjeru usklađenosti sadržaja imenika s normama certificiranja.

AOSI plugin instalira se naredbom:

# apt-get install libcertify-aosi-aai

Želite li vidjeti izvještaj programa za analizu imenika da biste znali stanje svog imenika, te mogli popraviti eventualne nepravilnosti, program možete pokrenuti i sami naredbom:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl

Detaljan ispis svih pronađenih problema / neusklađenosti u imeniku možete vidjeti pokrenete li program s parametrom -d.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Popis svih parametara s kojima je moguće pokrenuti program dobit ćete pokrenete li program s parametrom -h.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -h

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2017. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 15. srpnja 2017. godine. Dopunsko certificiranje za ustanove koje nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti u redovnom roku provedeno je u vremenu od 1. rujna do 8. listopada 2017. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2017. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2017. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2017. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2016. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. lipnja do 22. srpnja 2016. godine. Dopunsko certificiranje za ustanove koje nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti u redovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2016. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2016. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2016. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2016. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2015. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 18. svibnja do 12. srpnja 2015. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2015. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje za 2015. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2015. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 19. svibnja do 13. srpnja 2014. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2014. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2014. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. svibnja do 7. srpnja 2013. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2013. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2013. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 9. srpnja 2012. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2012. godine. Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu dostupna su ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2012. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2011. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 1. ožujka do 18. travnja 2011. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 2. svibnja 2011. godine do 8. srpnja 2011. godine. Certificiranje je provedeno prema pravilima koja možete pročitati ovdje.

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2011. godinu.