Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Provjera usklađenosti (certificiranje) produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr

U razdoblju od 8. svibnja do 5. lipnja 2023. provodit će se provjera usklađenosti (certificiranje) produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr s normama sustava AAI@EduHr. Postupkom provjere obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedena kao produkcijske usluge.

Certificiranje usluga odnosi se na pružatelje usluga kroz sustav AAI@EduHr, za razliku od postupka certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr koje obuhvaća izdavatelje elektroničkih identiteta.

Prva faza certificiranja obuhvaćala je početnu provjeru usklađenosti usluga s normama sustava AAI@EduHr koja je trajala do 22. svibnja. Administratori produkcijskih usluga kod kojih su tijekom početne provjere uočene nepravilnosti bit će o tome obaviješteni putem e-mail adrese nakon 22. svibnja.

Novost u ovom certificiranju je web aplikacija za certificiranje usluga, namijenjena administratorima produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr, a omogućava izravan uvid u rezultat usklađenosti svake pojedine usluge za koju su u Registru resursa navedeni za administratora usluge. Web aplikacija dostupna je kroz Registar resursa ili izravno na web stranici: https://registar.aaiedu.hr/certificiranjesp

Kako se dio normi vrednuje "ručno", postoji mogućnost pogreške. U slučaju uočenih nepravilnosti kod vrednovanja normi administratori se mogu javiti na e-mail adresu aai@srce.hr

Više informacija o pravilima, postupku i rezultatima certificiranja mogu se naći na web stranici: https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/certificiranje-usluga-u-sustavu-aaieduhr