Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Norme sustava AAI@EduHr

Za davatelje usluga

Standardni protokoli za pristup aplikacijama:

  • SAML (Security Assertion Markup Language) - preporučeni protokol
  • OIDC (OpenID Connect) - alternativni protokol za aplikacije koje ne podržavaju SAML (npr. za aplikacije koje se izvršavaju samo u pregledniku i nativne (Android, iOS, Windows, Linux) aplikacije)
  • CAS (Central Authentication Service) - za aplikacije koje ne podržavaju SAML i OIDC

Standardni protokoli za pristup mreži:

  • RADIUS 

Svi davatelji usluga u sustavu AAI@EduHr moraju zadovoljiti norme čiji aktualni popis, kao i načine provjere usklađenosti s tim normama možete pronaći na adresi: https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/certificiranje-usluga-u-sustavu-aaieduhr.

Za matične ustanove (davatelje e-identiteta)

  • SOAP over HTTPS - protokol korišten u komunikaciji SSO servisa sustava AAI@EduHr i AOSI web servisa ustanove
  • RADIUS - protokol korišten u komunikaciji središnjih RADIUS poslužitelja sustava AAI@EduHr i RADIUS poslužitelja matične ustanove

Sve matične ustanove u sustavu AAI@EduHr moraju zadovoljiti norme čiji aktualni popis, kao i načine provjere usklađenosti i s tim normama možete pronaći na adresi: https://www.aaiedu.hr/za-maticne-ustanove/certificiranje-maticnih-ustanova-u-sustavu-aaieduhr.

Interoperabilnost sa sustavima eduroam i eduGAIN

Sustav AAI@EduHr povezan je sa sustavima eduroam i eduGAIN.

Norme sustava eduroam dostupne su na adresi: https://www.eduroam.org/support/eduroam-documentation/.

Norme sustava eduGAIN dostupne su na adresi: https://technical.edugain.org/documents.