Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Aktualno

U produkciji nova verzija Registra resursa

sri, 14.2.2018. - 14:20

U produkcijskom je radu nova verzija aplikacije za upravljanje uslugama (Registar resursa) sa novim funkcionalnostima. Predstavnici davatelja/vlasnika usluga Registru resursa mogu  pristupiti uporabom AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili vjerodajnicama kreiranim na društvenim mrežama (Facebook, Google, Linkedln, Twitter).

Više o Registru resursa, funkcionalnostima i uputama za korištenje dostupno je na poveznici Registar resursa.

Provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr

pon, 12.2.2018. - 13:56

Šesta po redu, redovita godišnja provjera usklađenosti (certificiranje) produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr s normama AAI@EduHr sustava provedena je u razdoblju od 11. prosinca 2017. do 11. veljače 2018. Više o postupku certificiranja usluga u sustavu AAI@EduHr za 2017. dostupno je na poveznici Certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHr.

Ugašen pks.aaiedu.hr

sri, 6.12.2017. - 10:52

Nakon skoro 20 godina postojanja ugašen je poslužitelj javnih PGP ključeva (od 1998. ds.carnet.hr, od 2005. pks.aaiedu.hr). Korisnici usluge mogu nastaviti koristiti bilo koji od poslužitelja iz javne PGP/SKS mreže: https://sks-keyservers.net/

VAŽNO - aplikacija koja može kompromitirati sigurnost e-identiteta iz sustava AAI@EduHr

sri, 25.10.2017. - 11:29

Slijedom upita korisnika koji se žalio na mogućnost neovlaštenog korištenja njegovog e-identiteta iz sustava AAI@EduHr, došli smo do saznanja o postojanju aplikacije koja od korisnika traži unos njihove korisničke oznake i zaporke iz sustava AAI@EduHr, a što nije u skladu s Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Zamjena certifikata za usluge i web-aplikacije do 27. 7. 2017.

sri, 19.7.2017. - 14:43

Važna obavijest:

Aktualni certifikat kojeg web-aplikacije i usluge koriste za komunikaciju sa SSO servisom pri autentikaciji korisnika putem sustava AAI@EduHr istječe 27. srpnja 2017. Drugim riječima, autentikacija korisnika putem AAI@EduHr u aplikacijama i uslugama sa starim certifikatom nakon tog datuma neće biti moguća.

Ovo zahvaća sve aplikacije koje za autentikaciju korisnika koriste SSO sustava AAI@EduHr:

Zamjena certifikata za uslugu Office 365 do 27. srpnja 2017.

pon, 17.7.2017. - 11:34

Certifikat koji se koristi za provjeru valjanosti autentikacijskih odgovora koje AAI@EduHr SSO sustav prosljeđuje Office 365 aplikaciji istječe 27. srpnja 2017. Stoga je na strani Office 365 usluge potrebno evidentirati novi certifikat jer nakon navedenog datuma autentikacija na Office 365 putem sustava AAI@EduHr više neće biti moguća.

Pages

Subscribe to Front page feed