Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Zamjena certifikata za usluge i web-aplikacije do 27. 7. 2017.

sri, 19.7.2017. - 14:43

Važna obavijest:

Aktualni certifikat kojeg web-aplikacije i usluge koriste za komunikaciju sa SSO servisom pri autentikaciji korisnika putem sustava AAI@EduHr istječe 27. srpnja 2017. Drugim riječima, autentikacija korisnika putem AAI@EduHr u aplikacijama i uslugama sa starim certifikatom nakon tog datuma neće biti moguća.

Ovo zahvaća sve aplikacije koje za autentikaciju korisnika koriste SSO sustava AAI@EduHr:

Da ne bi došlo do onemogućavanja prijava korisnika, certifikat je potrebno zamijeniti na vrijeme (do uključno 27.07.2017.), i to tako da se u konfiguracije autentikacijskih modula web-aplikacija učitaju novi metapodaci, odnosno u slučaju Officea 365 provede postupak zamjene certifikata kroz Windows PowerShell.

Postupak za svaki tip zamjene opisan je na za to predviđenim stranicama:

- upute za zamjenu metapodataka u aplikacijama koje koriste simpleSAMLphp navedene su na web stranici:

http://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/za-web-aplikacije/kako-implementirati-autentikaciju-putem-sustava-aaieduhr-u-php#p6

- upute za zamjenu metapodataka u aplikacijama koje koriste OIOSAML.NET navedene su na web stranici:

http://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/za-web-aplikacije/implementacija-autentikacije-putem-sustava-aaieduhr-u-net-web#p8

- upute za aplikacije koje koriste Django SSO, nalaze se na stranici:

http://www.aaiedu.hr/autentikacija-putem-sustava-aaieduhr-u-programskom-jeziku-django-python#p1

- upute za zamjenu certifikata u Office 365 nalaze se na:

http://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/prilagodene-aplikacije-i-servisi/microsoft-office-365#p8.5

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja možete nas kontaktirati slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.