Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Uspostavljen Home for homeless servis sustava AAI@EduHr

uto, 12.9.2017. - 16:50

Home for homeless servis sustava AAI@EduHr omogućuje da svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske ostvare svoje pravo na elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr (ako to pravo već ne ostvaruju na neki drugi način – npr. putem ustanove u kojoj su zaposleni, ili se u njoj školuju). Elektronički identitet je moguće zatražiti i otvoriti na jednostavan, siguran i brz način kroz web sučelje dostupno na adresi: https://hosting.aaiedu.hr/hfh/

Tehničku osnovu sustava čini poseban LDAP imenik za čije je funkcioniranje odgovoran tim sustava AAI@EduHr, te odgovarajuća programska podrška koja omogućuje podnošenje i obradu zahtjeva za e-identitetom te administraciju postojećih identiteta. Servis je povezan sa sustavom NIAS (kako bi se omogućila autentikacija podnositelja zahtjeva), te s Upisnikom znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (kako bi se moglo provjeriti je li podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik). 
Način korištenja servisa, prava i obaveze korisnika, način na koji se podnosi zahtjev te donosi odluka o istom definiran je Pravilnikom.
Servis je moguće nadograditi na način da e-identitet mogu zatražiti znanstvenici koji ne žive u Republici Hrvatskoj, prijavljujući se u sustav vjerodajnicama koje koriste u državi gdje žive (s razinom sigurnosti sukladnom pravilniku ovoga servisa).

Tko ima pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless imaju svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske koji nisu povezani niti s jednom matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr na način da su u njoj zaposleni ili se u njoj školuju.

Kako ostvariti pravo na AAI@EduHr elektronički identitet u okviru servisa Home for homeless?

Dva su načina kako zahtjevati i dobiti e-identitet u sustavu AAI@EduHr putem servisa Home for homeless.

  1. Ako posjedujete vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani zahtijevanje i izdavanje e-identiteta je potpuno automatsko: prijavite se uporabom vjerodajnica za pristup sustavu e-Građani, aplikacija za podnošenje zahtjeva provjeri vaš status u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, dopunite podatke potrebne za otvaranje e-identiteta, odaberete korisničku oznaku i zaporku i vaš je elektronički identitet kreiran i spreman za uporabu.
  2. Oni koji nemaju vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani da bi se njima predstavili, kroz servis Home for homeless mogu popuniti on-line obrazac zahtjeva za elektronički identitet, ispisati ga, potpisati i poslati ga na adresu Srca. Ako zahtjevatelj ispunjava uvjete propisane Pravilnikom (upisan u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske), izdaje mu se elektronički identitet sukladno podacima unesenim u zahtjevu. Elektronički identitet je spreman za uporabu odmah po izdavanju.