Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Zamjena certifikata za uslugu Office 365 do 8. srpnja 2022.

uto, 7.6.2022. - 19:37

Važna obavijest:

Ova obavijest odnosi se isključivo na ustanove koje imaju uspostavljenu vezu sustava AAI@EduHr i Office 365 na način da se korisnici za pristup sustavu Office 365 prijavljuju e-identitetom iz sustava AAI@EduHr. 

Certifikat koji se koristi za provjeru valjanosti autentikacijskih odgovora koje AAI@EduHr SSO sustav prosljeđuje Office 365 aplikaciji istječe 8. srpnja 2022. Stoga je na strani Office 365 usluge potrebno evidentirati novi certifikat. Zamjenu certifikata potrebno je izvršiti na vrijeme jer nakon navedenog datuma autentikacija na Office 365 putem sustava AAI@EduHr više neće biti moguća.

Obzirom da je certifikat potrebno istodobno zamijeniti i na strani Office 365 servisa i na strani sustava AAI@EduHr, vrlo je važno obaviti sve korake iz uputa za zamjenu certifikata. Također, poželjno je da administrator usluge korisnicima najavi kratkotrajni prekid u radu usluge tijekom dogovorenog razdoblja.

Procedura zamjene certifikata opisana je na poveznici

https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/cesto-postavljana-pitanja/zamjena-certifikata-sso-autentikacije-za-office365

Važna napomena - Molimo da obratite posebnu pažnju na upozorenje u 2. koraku uputa:

Za prijavu u PowerShell konzolu - obavezno - koristite korisnički račun oblika proizvoljna_kor_oznaka@nekadomena.onmicrosoft.com te niti u kom slučaju korisnički račun oblika jednakog vašem elektroničkom identitetu iz sustava AAI@EduHr.

Molimo da nam u slučaju nejasnoća oko navedene procedure pošaljete upit elektroničkom poštom na aai@srce.hr