Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Usklađenost sustava AAI@EduHr sa SIRTFI normama

sri, 12.2.2020. - 11:06

Sustav AAI@EduHr je usklađen sa SIRTFI normama čime je postao jedna od članica eduGAIN-a koje imaju utvrđene procedure reagiranja na sigurnosne incidente.

Usklađenost sustava AAI@EduHr sa SIRTFI normama omogućava koordiniran odgovor na sigurnosne incidente unutar eduGAIN-a. 

Korisnicima iz sustava AAI@EduHr sada je omogućen pristup i onim mrežnim stranicama koje prilikom prijave zahtijevaju SIRTFI usklađenost (kao npr. CERN).

SIRTFI parametri se objavljuju kroz metapodatke AAI@EduHr Single Sign-On autentikacijskog servisa i propagiraju kroz eduGAIN metapodatke.

Više o SIRTFI (The Security Incident Response Trust Framework) dostupno je na poveznici https://refeds.org/sirtfi 

Više o eduGAIN-u može se pročitati na mrežnoj stranici eduGAIN.