Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa ustanove na poslužitelju u Srcu

Matične ustanove koje iz opravdanih razloga (nedostatak vlastitog poslužitelja, nedostatak stalne i pouzdane veze na internet, nedostatak stručnog osoblja itd.) ne mogu na lokalnom poslužitelju svoje ustanove instalirati i održavati servise potrebne za uključivanje ustanove u sustav AAI@EduHr, mogu zatražiti udomljavanje svojih AAI@EduHr servisa na poslužitelju u Srcu.

U tom slučaju Srce se brine za tehničko održavanje LDAP imenika i ostale potrebne programske podrške, dok se odgovorna osoba ustanove brine za informacijsko održavanje imenika (kreiranje, ažuriranje i brisanje elektroničkih identiteta) putem web sučelja za administraciju LDAP imenika.

Matična ustanova koja zahtjeva udomljavanje imenika treba sa Srcem potpisati ugovor kojim ustanova (u ovom slučaju voditelj obrade) imenuje Srce izvršiteljem obrade, a u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Udomljavanje imenika može zatražiti osoba koja je od strane matične ustanove imenovana odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr  podnošenjem Zahtjeva za udomljavanjem servisa kroz jedinstveno korisničko sučelje za matične ustanove - AAI@EduHr administracija. Zahtjev je dostupan u izborniku:

  •  „Zahtjev“  > „Udomljavanje servisa matične ustanove“:

Po odabiru zahtjeva za udomljavanjem otvara se sljedeća forma u kojoj je potrebno odabrati opciju Udomljavanje primarnih i sekundarnih servisa:

Nakon čega je potrebno ispuniti tražene podatke:

Nakon ispunjavanja traženih podataka potrebno je podnijeti zahtjev klikom na gumb „Podnesi  zahtjev“:

Nakon što dobijemo zahtjev za ugošćavanjem imenika i potpišemo ugovor kojim ustanova imenuje Srce izvršiteljem obrade udomit ćemo imenik matične ustanove na poslužiteljima Srca.