Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako prijaviti LDAP imenik kao zbirku osobnih podataka u registar AZOP?

Za ustanove članice sustava AAI@EduHr važna je činjenica da se u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka svaki LDAP imenik može smatrati zbirkom osobnih podataka te ga kao takvog ustanova treba prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka i upisati ga u Središnji registar zbirki osobnih podataka.

Na stranicama Središnjeg registra nalaze se i Upute za voditelje za registriranje ustanove te za prijavljivanje zbirki osobnih podataka.

Sveučilišni računski centar kao koordinator sustava AAI@EduHr također je Agenciji prijavio svoj LDAP imenik, čiji se opis može vidjeti na stranicama Središnjeg registra, tako da se odabere stavka Pretraživanje, a za pojam pretraživanja upiše "LDAP imenik Srca".

Pripremili smo stoga kratki komentar i preporuke koje bi ustanovama trebale pomoći prilikom prijavljivanja svojih LDAP imenika.

Naziv zbirke osobnih podataka*:

Naziv koji ste odlučili dodijeliti svojoj zbirci osobnih podataka, npr.
LDAP imenik <naziv vaše ustanove>

Status zbirke osobnih podataka*:

Ako ustanova već ima LDAP imenik, među ponuđenim opcijama odaberite:
u upotrebi

Osobni podaci sadržani u zbirci osobnihpodataka obrađuju se*:

Odaberite:
automatskom obradom osobnih podataka

Datum uspostave zbirke*:

Upišite datum uspostave LDAP imenika na svojoj ustanovi; ako nemate taj podatak, možete upisati:
2006-03-01
što je datum puštanja sustava AAI@EduHr u punu produkciju

Voditelj zbirke osobnih podataka*:

Ovdje će se pojaviti podaci o vašoj ustanovi kako ste ih unijeli prilikom prijave ustanove u AZOP

Izvršitelji obrade:

Ako su podaci LDAP na poslužitelju vaše ustanove, ostavite ovo polje praznim;
ako koristite LDAP hosting uslugu Srca (u okviru usluge DOMUS ili zasebno), odaberite
NOVI IZVRŠITELJ OBRADE
i upišite:
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb (3283020)
tel: (+385 1) 6165 555, fax: (+385 1) 6165 559,
email: osobni-podaci@srce.hr

Svrha obrade*:

Upišite:
ostvarivanje prava ispitanika na uporabu usluga iz sustava AAI@EduHr

Svrha obrade određena je*:

Odaberite:
Od strane voditelja zbirke uz privolu ispitanika

Način davanja privole ispitanika
za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

Ako korisničke oznake dodjeljujete temeljem pristupnice ili drugog dokumenta koji ispitanik potpisuje, upišite:
u pisanom obliku

Inozemni korisnici:

Ovo polje ostavite prazno jer LDAP imenici nemaju inozemnih korisnika

Naznaka poduzetih mjera
zaštite osobnih podataka*:

Preporučujemo da poduzmete (i onda u ovo polje upišete) sljedeće mjere zaštite:
Elektronička zbirka na zaštićenom serveru. Pristup imaju ovlaštene osobe koje su potpisale izjavu o čuvanju podataka

Kontakt osoba:

Upišite ime zadužene osobe, a ako polje ostavite praznim, pojavit će se podaci o vašoj ustanovi kako ste ih unijeli prilikom prijave ustanove u AZOP

U kojem obliku zahtjev mora biti predan*:

Radi se o zahtjevu ispitanika da vidi svoje osobne podatke. On ih može vidjeti putem AOSI sučelja pa ovdje možete upisati:
elektronički

Drugi administrativni preduvjeti koji olakšavaju obradu zahtjeva:

Možete ostaviti prazno

Plaćanje naknade*:

Odaberite:
NE

Zakon kojim je propisano
plaćanje naknade:

Ostavite prazno

Naziv kategorije osoba*:

Preporučujemo da ovdje upišete:
Vlasnici virtualnog identiteta u <ime vaše ustanove>

Vrsta podatka*:

Preporučujemo da ovdje upišete:
Podaci predviđeni sustavom AAI@EduHr, a opisani u dokumentu http://schema.aaiedu.hr/shema/ pod naslovom hrEduPerson shema

Podatak pripada posebnoj kategoriji osobhih podataka*:

Odaberite:
NE

Izvor dobivanja informacija*:

Preporučujemo da upišete:
ispitanik

Način dobivanja informacija*:

Ako korisničke oznake dodjeljujete temeljem pristupnice ili drugog dokumenta koji ispitanik potpisuje, upišite:
putem pisanog obrasca

Informacije dane ispitaniku:

Ispitaniku se daju informacije propisane zakonom:
zakon

Način davanja informacija ispitaniku*:

Ispitanik može vidjeti svoje osobne podatke putem AOSI sučelja pa ovdje možete upisati:
elektronički, uz identifikaciju lozinkom

Način čuvanja podatka (oblik, odnosno medij na kojem se čuvaju osobni podaci)*:

LDAP imenik se pohranjuje na poslužitelju ustanove ili Srca pa ovdje možete upisati:
Pohrana na računalima

Vremensko razdoblje čuvanja
i korištenja podataka*:

Preporučujemo da upišete:
Dok ispitanik ima status vlasnika elektroničkog identiteta u
<naziv ustanove>

Razdoblje čuvanja i korištenja
osobnih podataka određeno je*:

Odaberite:
Ostvarenjem svrhe u koju su osobni podaci prikupljeni

Davanje osobnih podataka na
korištenje drugim korisnicima:

Korisnici su zapravo davatelji usluga u sustavu AAI@EduHr, pa ovdje možete upisati:
Sustav AAI@EduHr,
Koordinator sustava AAI@EduHr,
Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar Srce,
Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb
Način informiranja ispitanika o drugim korisnicima:

Elektronički