Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Upute za korištenje AAI@EduHr Laba

Proces registracije
Metapodaci
Migracija iz testnog u produkcijsko okruženje

 

AAI@EduHr Lab funkcionira na gotovo identičan način kao i produkcijski SSO servis s tom razlikom što se u AAI@EduHr Lab okruženju mogu koristiti isključivo testni elektronički identiteti. Za korištenje AAI@EduHr Lab usluge potrebno je registrirati resurs na sličan način na koji se registriraju i produkcijski resursi u sustavu AAI@EduHr.

1) Proces registracije

Procedura za registraciju testnog resursa gotovo je identična proceduri za registraciju produkcijskog resursa, razlika je samo u vrijednosti parametra Vrsta resursa. Za registraciju testnog resursa potrebno je prijaviti se u online Registar resursa, odabrati opciju Registracija resursa, popuniti formu s općim podacima o resursu i SAML metapodacima te poslati zahtjev za registraciju. Pritom je važno naglasiti da u formi za registraciju resursa, u polju Vrsta resursa treba biti postavljena vrijednost Test.

Nakon što zahtjev za registraciju resursa odobri AAI@EduHr tim, autentikacija putem AAI@EduHr Lab Single Sign-On servisa bit će omogućena, a osoba koja je postavila zahtjev za registraciju dobit će o tome obavijest elektroničkom poštom.
 

Važne napomene:

1. Iz sigurnosnih razloga pristup AAI@EduHr registru resursa omogućen je samo korisnicima čiji zahtjev za prijavu u Registar odobri Koordinator sustava AAI@EduHr (Srce). Stoga je prilikom inicijalne prijave u Registar potrebno navesti razlog zbog kojeg biste trebali imati mogućnost korištenja Registra resursa.

2. Ako prvi put registrirate neki resurs putem AAI@EduHr registra resursa ili do sada niste imali nikakvih iskustava sa SAML protokolom, moguće je da nećete znati popuniti pojedina polja prilikom registracije resursa. U slučaju da imate bilo kakvih problema s popunjavanjem forme za registraciju resursa, kontaktirajte AAI@EduHr razvojni tim.

 

2) Metapodaci

Obzirom da resursi koji imaju status Test ne mogu koristiti produkcijsku inačicu sustava jedinstvene autentikacije korisnika, u konfiguraciji SAML klijenta potrebno je unijeti parametre za pristup inačici sustava jedinstvene autentikacije korisnika implementiranoj u sklopu AAI@EduHr Lab-a (testnog okruženja).

Metapodaci SSO instanci u testnom okruženju dostupni su preko sljedećih poveznica:

U nastavku su navedene upute na koji način se najčešće korišteni SAML klijenti (autentikacijski moduli) podešavaju za autentikaciju putem razvojnog sustava jedinstvene autentikacije.

 

Važna napomena:

Ako je programska podrška na vašem poslužitelju već bila iskonfigurirana za korištenje produkcijskog AAI@EduHr Single Sign-On servisa, prije nego što krenete raditi izmjene navedene u nastavku napravite kopiju svake datoteke u kojoj radite izmjene kako biste u trenutku eventualne promjene statusa resursa iz testnog u produkcijski mogli što lakše vratiti konfiguraciju podešenu za uporabu produkcijskog Single Sign-On servisa!

 

simpleSAMLphp (PHP):

Ako se kao autentikacijski modul koristi SimpleSAMLphp, datoteka ../metadata/saml20-idp-remote.php treba sadržavati metapodatke AAI@EduHr Lab-a (vrijednost za 'certData' potrebno je kopirati iz metapodataka https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/metadata.php?output=xhtml):

$metadata['https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/metadata.php'] = array (
  'metadata-set' => 'saml20-idp-remote',
  'entityid' => 'https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/metadata.php',
  'SingleSignOnService' => 'https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/SSOService.php',
  'SingleLogoutService' => 'https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/SingleLogoutService.php',
  'certData' => 
'...string-vrijednost-x509-certifikata...'

);

Inače, uz standardni XML, na poveznici https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/metadata.php?output=xhtml se nalazi i unaprijed pripljemljen PHP kod za SimpleSAMLphp koji predstavlja metapodatke SSO Lab instance, pa ga od tamo možete jednostavno kopirati.

Dalje, u datoteci ../config/authsources.php, u segmentu koji se odnosi na Service Provider parametar kojeg koristi vaša aplikacija (standardno je to default-sp, ali za autentikaciju preko fed-lab.aaiedu.hr servisa trebate koristiti fedlab-sp) varijabla idp treba sadržavati vrijednost kao što je prikazano u nastavku:
 

'fedlab-sp' => array(
  'saml:SP',
  'entityID' => NULL,
  'idp' => '
https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/saml2/idp/metadata.php',
  'discoURL' => NULL,
),

Napomena: Prethodno navedene upute trebale bi vrijediti za sve inačice programskog alata SimpleSAMLphp počevši od verzije 1.5 nadalje. Međutim, zbog sigurnosnih razloga preporučamo verziju koja je inače dostupna u uputama za implementaciju autentikacije u PHP aplikacijama.

 

Shibboleth (Java):

Ako se kao autentikacijski modul koristi Shibboleth 2.x, u datoteci metadata.xml, unutar taga EntityDescriptor treba postaviti slijedeće vrijednosti parametra validUntil i entityID:
 

validUntil="2023-05-17T00:00:00Z"
entityID="
https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/saml2/idp/metadata.php"

Vrijednost parametra validUntil označava do kada vrijede podaci navedeni u datoteci metadata.xml. Obzirom da se ti podaci u pravilu ne mijenjaju često, u pravilu se taj datum poklapa s datumom isteka aktualnog certifikata kojim SSO servis potpisuje autentikacijske odgovore.

Zatim je u bloku <IDPSSODescriptor> ... </IDPSSODescriptor> u odjeljku:
 

<KeyDescriptor use="signing">
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>
...
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</KeyDescriptor>

 

između tagova <ds:X509Certificate> i </ds:X509Certificate> umjesto postojećeg potrebno ubaciti certifikat koji se nalazi na adresi

https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt

 

Napomena: Prilikom kopiranja sadržaja certifikata NE SMIJE se iskopirati prva (BEGIN CERTIFICATE) i zadnja (END CERTIFICATE) linija, nego samo ono što se nalazi između njih.

Također, pri samom kraju bloka <IDPSSODescriptor> ... </IDPSSODescriptor> potrebno je navesti adresu AssertionConsumer servisa:
 

<SingleSignOnService Binding="urn:mace:shibboleth:1.0:profiles:AuthnRequest"
Location="https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/saml2/idp/SSOService.php"/>
<SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect"
Location="https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/saml2/idp/SSOService.php"/>
<SingleSignOnService Binding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
Location="https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/saml2/idp/SSOService.php"/>

 

i time su završene sve potrebne izmjene u datoteci metadata.xml.

U datoteci shibboleth2.xml u bloku <SessionInitiator type="Chaining" ... > </SessionInitiator> postojeću vrijednost parametra entityID treba zamijeniti sljedećom vrijednošću:
 

entityID="https://fed-lab.aaiedu.hr/shib/saml2/idp/metadata.php"
 

i na kraju, da bi se učitala nova konfiguracija potrebno je restartati Shibboleth servis.

 

OIOSAML.NET (Microsoft .NET platforma):

Ako se kao autentikacijski modul koristi OIOSAML.NET, za autentikaciju putem AAI@EduHr Lab Single Sign-On servisa vrijede upute na stranici Implementacija autentikacije putem sustava AAI@EduHr u .NET web aplikacijama uz nekoliko manjih izmjena:

 • U koraku 10 blok <IDPEndPoints metadata="C:\metadata\>...</IDPEndPoints> treba imati sljedeći sadržaj:

  <IDPEndPoints metadata="C:\metadata\>
  <add id="https://fed-lab.aaiedu.hr/ms/saml2/idp/metadata.php">
  <CertificateValidation>
  <add type="dk.nita.saml20.Specification.SelfIssuedCertificateSpecification, dk.nita.saml20"/>
  </CertificateValidation>
  </add>
  </IDPEndPoints>

   
 • U koraku 10 metapodatke treba dohvatiti s adrese https://fed-lab.aaiedu.hr/ms/saml2/idp/metadata.php

 

CAS postavke:

Za testno okruženje, CAS klijent je potrebno postaviti na sljedeći način:

CAS Server Hostname: fed-lab.aaiedu.hr
CAS Server Port: 443
CAS Server Context: /sso/module.php/casserver
CAS CA Cert Path: https://fed-lab.aaiedu.hr/sso/module.php/saml/idp/certs.php/idp.crt
CAS Login: https://fed-lab.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/login
CAS Logout: https://fed-lab.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/logout
CAS Service Validate: https://fed-lab.aaiedu.hr:443/sso/module.php/casserver/serviceValidate

 

OIDC postavke:

Za testno okruženje, prilikom konfiguriranja OIDC klijenta, umjesto produkcijskog potrebno je koristiti AAI@EduHr Lab OIDC konfiguracijski URL: https://fed-lab.aaiedu.hr/.well-known/openid-configuration.

 

3) Migracija iz testnog u produkcijsko okruženje

Od uvođenja AAI@EduHr Lab Single Sign-On servisa u produkciju, resursi koji koriste AAI@EduHr sustav jedinstvene autentikacije fizički su razdvojeni u dvije skupine:

 • Resursima koji u Registru resursa kao vrijednost parametra Vrsta resursa imaju postavljeno Test omogućena je autentikacija isključivo putem testnog AAI@EduHr Single Sign-On servisa uz uporabu elektroničkih identiteta pohranjenih u testnim LDAP imenicima kreiranim u sklopu AAI@EduHr Lab-a.
   
 • Resursima koji u Registru resursa kao vrijednost parametra Vrsta resursa imaju postavljeno Produkcija omogućena je autentikacija isključivo putem produkcijskog AAI@EduHr Single Sign-On servisa uz uporabu elektroničkih identiteta pohranjenih u LDAP imenicima matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr.

Niti jedan resurs ne može istodobno imati pristup i testnom i produkcijskom Single Sign-On servisu.

Ovisno o tehnologiji, odnosno programskom jeziku korištenom za implementaciju pojedinog resursa, za pristup produkcijskom AAI@EduHr Single Sign-On servisu potrebno je na strani resursa iskonfigurirati parametre u skladu s uputama na web stranici Kako implementirati autentikaciju putem sustava AAI@EduHr u PHP aplikacijama  ili Kako implementirati autentikaciju putem sustava AAI@EduHr u .NET web aplikacijama.

Za pristup testnoj inačici Single Sign-On servisa potrebno je slijediti iste upute kao i kod produkcijskog servisa i nakon toga još napraviti izmjene opisane u koraku 2) na ovoj stranici.

Prilikom migracije resursa iz testnog u produkcijsko okruženje (i obrnuto), na strani AAI@EduHr sustava potrebno je u Registru resursa promijeniti vrijednost polja Vrsta resursa i kliknuti na opciju Zatraži promjenu podataka. Na taj način ćete postaviti zahtjev za promjenu statusa resursa. Prilikom prebacivanja resursa iz testnog u produkcijsko okruženje, zahtjev za promjenom najprije treba odobriti odgovorna osoba matične ustanove s kojom je resurs povezan, a potom i netko od administratora sustava AAI@EduHr. Nakon što administrator sustava AAI@EduHr odobri zahtjev za izmjenom statusa, ovisno o vrsti zahtjeva resurs će biti prebačen iz konfiguracije testnog u konfiguraciju produkcijskog AAI@EduHr Single Sign-On servisa ili obrnuto.

Za sva dodatna pitanja i pomoć pri rješavanju eventualnih problema možete kontaktirati administratore sustava AAI@EduHr slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.