Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

test


Opis resursa:

  • pc-mijo.srce.hr privremeno za testiranje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • hrEduPersonExpireDate
  • hrEduPersonUniqueNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: mijo đerek; E-mail: mijo@srce.hrNatrag na popis