Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću


Opis resursa:

  • hosting.eduroam - eduroam usluga Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.eduroam.hr/user_man.php

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.eduroam.hr

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mile Vičić; E-mail: mvicic@velegs-nikolatesla.hrNatrag na popis