Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam - ERF


Opis resursa:

  • Pristup eduroam mreži na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Robert Kalember; E-mail: robert.kalember@erf.unizg.hrNatrag na popis