Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici


Opis resursa:

  • hosting.eduroam - bežični pristup internetu Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.eduroam.hr/user_man.php?locale=hr_HR

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aaiedu.hr/sites/default/files/content_files/docs/AAI%40EduHr-pravilnik-ver1.3.1.pdf

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Enes Ciriković; E-mail: enes.cirikovic@vsmti.hrNatrag na popis