Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu na Učiteljskom fakultetu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Informatička služba; E-mail: informatika@ufzg.hrNatrag na popis