Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/user_info.php

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/user_info.php

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Tatić; E-mail: zeljko.tatic@mef.hrNatrag na popis