Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/user_man.php

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Kovačević; E-mail: ikovacevic@imi.hrNatrag na popis