Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilišta u Karlovcu


Opis resursa:

  • Pružanje usluge bežičnog spajanja na internet.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Karlovcu

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr/HomeOrg/vuka.hr/index.php

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Helpdesk Veleučilišta u Karlovcu; E-mail: helpdesk@vuka.hrNatrag na popis