Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Usluga bežičnog spajanja na internet Međimurskog veleučilišta u Čakovcu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na internet Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.mev.hr/studentske-informacije/wifi-i-wireless-eduroam/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.mev.hr/studentske-informacije/wifi-i-wireless-eduroam/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Hrebak; E-mail: administrator@mev.hrNatrag na popis