Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilišta u Šibeniku


Opis resursa:

  • eduroam usluga pristupa Internetu Veleučilišta u Šibeniku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište u Šibeniku

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://vus.hr/index.php?page=carnet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Biljana Šupe; E-mail: bsupe@vus.hrNatrag na popis