Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.fsb.unizg.hr/?eduroam

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.fsb.unizg.hr/?eduroam

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nikola Zdunić; E-mail: nikola.zdunic@fsb.unizg.hrNatrag na popis