Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://wiki.fsb.hr/doku.php?id=javno:fsbwireless

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://wiki.fsb.hr/doku.php?id=javno:fsbwireless

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dalibor Kežele; E-mail: dalibor@fsb.hrNatrag na popis