Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Zdravstvenog veleučilišta Zagreb


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Zdravstveno veleučilište

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.zvu.hr/it/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristijan Zbiljski; E-mail: Kristijan.Zbiljski@zvu.hrNatrag na popis