Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

Sveučilište u Dubrovniku - eduroam


Opis resursa:

  • Eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Dubrovniku

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://cip.unidu.hr/eduroam-upute.pdf

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://cip.unidu.hr/eduroam-upute.pdf

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihi Bilas; E-mail: Tihi.Bilas@unidu.hrNatrag na popis