Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://eduroam.krs.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://eduroam.krs.hr/upute-za-korisnike/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • http://eduroam.krs.hr/aaieduhr-obavijest-o-privatnosti/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Damir Mrkonjić; E-mail: Damir.Mrkonjic@krs.hrNatrag na popis