Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.krs.hr/upute/eduroam.php

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.krs.hr/upute/eduroam.php

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Damir Mrkonjić; E-mail: Damir.Mrkonjic@krs.hrNatrag na popis