Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu


Opis resursa:

  • pristup korisnika s AAI@eduHR identitetom eduroam bežičnoj mreži

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.kbf.unist.hr/hr/naslovnica/racunalni-ured

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.kbf.unist.hr/hr/naslovnica/racunalni-ured

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Matas; E-mail: zmatas@kbf-stNatrag na popis