Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Elektrotehničkog fakulteta Osijek


Opis resursa:

  • Usluga bežičnog pristupa Internetu Elektrotehničkog fakulteta Osijek

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://installer.eduroam.hr/

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Domagoj Vuković; E-mail: domagoj.vukovic@etfos.hr
  • Naziv kontakta: Mario Miloloža; E-mail: mario.miloloza@etfos.hrNatrag na popis