Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

  • eduroam usluga, WI-FI mreža Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/sluzbe/informaticki-centar/pristup-na-bezicnu-mrezu-eduroam/33810

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.efzg.unizg.hr/za-studente-29717/sluzbe/informaticki-centar/pristup-na-bezicnu-mrezu-eduroam/33810

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davorin Axman; E-mail: daxmann@efzg.hrNatrag na popis