Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Ekonomskog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

  • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://oliver.efri.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://oliver.efri.hr

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Rački; E-mail: zeljko.racki@efri.hrNatrag na popis