Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Zamjena certifikata za .NET aplikacije 25. 7. 2017.

pon, 15.2.2016. - 12:42

Važna obavijest:

Certifikat koji se koristi za validaciju autentikacijskih odgovora SSO servisa za .NET aplikacije (aplikacije koje koriste OIOSAML.NET autentikacijski modul) istječe 27. srpnja 2017. pa ćemo stoga u utorak, 25. srpnja 2017. u 7:00 sati postojeći certifikat zamijeniti novim koji će biti valjan do 10. 8. 2019.

Sukladno tome, promijenit će se i SAML metapodaci SSO servisa i u konfiguraciju svake aplikacije koja koristi OIOSAML.NET autentikacijski modul bit će potrebno učitati nove metapodatke prema uputama u koraku 10. u odjeljku Procedura za implementaciju OIOSAML autentikacijskog modula.

Metapodaci s novim certifikatom bit će od 27. srpnja od 7:00 sati dostupni na istoj adresi na kojoj su trenutno dostupni metapodaci koji sadrže stari certifikat:

     https://login.aaiedu.hr/ms/saml2/idp/metadata.php

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja možete nas kontaktirati slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.