Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr s normama sustava AAI@EduHr

uto, 5.10.2021. - 10:39

U razdoblju od 4. listopada do 15.studenoga 2021. provodit će se godišnja provjera usklađenosti (certificiranje) usluga u sustavu AAI@EduHr s normama sustava AAI@EduHr.

Postupkom provjere usklađenosti usluga u sustavu AAI@Eduhr s normama sustava AAI@EduHr obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedene kao produkcijske usluge.

Postupak provjere usklađenosti (certificiranje) provodit će se sukladno pravilima u dokumentu Provjera usklađenosti (certificiranje) usluga s normama AAI@EduHr za 2021. a odnosi se samo na usluge u sustavu AAI@EduHr, odnosno obuhvaća samo pružatelje usluga kroz sustav AAI@EduHr, za razliku od postupka provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr koje obuhvaća izdavatelje elektroničkih identiteta.

Do 20. listopada provodit će se početna provjera usklađenosti usluga s normama AAI@EduHr, a o eventualno uočenim nedostatcima administratori usluga koje ne ispunjavaju sve obavezne norme bit će o tome obaviješteni.

Rezultati certificiranja vidljivi su na adresi https://www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/certificiranje-usluga/certificiranje/2021 gdje administratori odabirom usluge, uz prethodnu autentikaciju, imaju na raspolaganju detaljno izvješće o stanju provjere za pojedinu uslugu.

Više informacija o pravilima i postupku certificiranja mogu se naći na webu na adresi https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/certificiranje-usluga-u-sustavu-aaieduhr